جزئیات
عکس ها

علامت هشداردهنده خارج از یک شهر در باواريای شمالی: "شهر هرسبروک.

علامت هشداردهنده خارج از یک شهر در باواريای شمالی: "شهر هرسبروک. شهر زیبای هرسبروک، اين مکان باشكوه در جهان، فقط برای آلمانی ها احداث شده است، نه يهوديان. بنابراين، يهوديان حق ورود به این شهر را ندارند." هرسبروک، آلمان، 4 مه 1935.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A sign outside a town in northern Bavaria warns: "City of Hersbruck. [LCID: 86302]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.