Πίσω στο άρθρο

German civilians from the town of Nammering, under orders of American military authorities, dig graves for victims of a death march ... [LCID: 37246]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί πολίτες από την πόλη Nammering, υπό τις εντολές των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών, σκάβουν τάφους για τα θύματα μιας πορείας θανάτου

Γερμανοί πολίτες από την πόλη Nammering, υπό τις εντολές των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών, σκάβουν τάφους για τα θύματα μιας πορείας θανάτου από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ. Γερμανία, Μάιος 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.