Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το εβραϊκό προσφυγικό πλοίο «Pan-York», που μεταφέρει νέους πολίτες στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, ελλιμενίζεται στη Χάιφα.

Το εβραϊκό προσφυγικό πλοίο «Pan-York», που μεταφέρει νέους πολίτες στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, ελλιμενίζεται στη Χάιφα. Το πλοίο απέπλευσε από τη Νότια Ευρώπη στο Ισραήλ, μέσω της Κύπρου. Χάιφα, Ισραήλ, 9 Ιουλίου 1948.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The Jewish refugee ship "Pan-York," carrying new citizens to the recently established state of Israel, docks at Haifa. [LCID: 45100]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.