Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Οι "Ostarbeiter" (εργάτες από την Ανατολή) ήταν κυρίως γυναίκες από την ανατολική Ευρώπη που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία για να εργαστούν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

Οι "Ostarbeiter" (εργάτες από την Ανατολή) ήταν κυρίως γυναίκες από την ανατολική Ευρώπη που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία για να εργαστούν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Φορούσαν ένα σήμα με την ένδειξη "OST" (χαμηλά στο κέντρο της φωτογραφίας) Γερμανία, μετά το 1942.


  • Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik Fachkrankenhaus fuer Neurologie

"Ostarbeiter" (eastern workers) were mostly eastern European women brought to Germany for forced labor. [LCID: 85581]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.