Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πολωνοί που περπατούν στα ερείπια της πολιορκημένης Βαρσοβίας.

Πολωνοί που περπατούν στα ερείπια της πολιορκημένης Βαρσοβίας.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Julien Bryan
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Poles walk among the ruins of besieged Warsaw. [LCID: 47270]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.