جزئیات
عکس ها

قدم زدن لهستانی‌ها در میان خرابه‌های ورشو‌ی در محاصره

قدم زدن لهستانی‌ها در میان خرابه‌های ورشوی در محاصره 

این عکس که خرابه‌های جنگ را به ثبت رسانده، توسط یک مستندساز به نام جولیان برایان ( ۱۹۷۴-۱۸۹۹) انداخته شده است. وی از فرهنگ و زندگی روزمره‌ی افراد و جوامع در نقاط متفاوت جهان فیلم‌برداری و عکس‌برداری کرده است. 


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Julien Bryan
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Poles walk among the ruins of besieged Warsaw. [LCID: 47270]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.