Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Πρόσφυγες πάνω στο πλοίο «St. Louis» περιμένουν να ακούσουν εάν η Κούβα θα τους επιτρέψει την είσοδο.

Πρόσφυγες πάνω στο πλοίο «St. Louis» περιμένουν να ακούσουν εάν η Κούβα θα τους επιτρέψει την είσοδο. Έξω από τις ακτές της Αβάνα, Κούβα, 3 Ιουνίου 1939.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Πίσω στο άρθρο

Refugees aboard the "St. Louis" wait to hear whether Cuba will grant them entry. [LCID: 44112]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.