جزئیات
عکس ها

پناهندگان روی عرشه کشتی "سنت لوئیس" در انتظار اینکه کوبا به آنها اجازه ورود خواهد داد یا خیر.

پناهندگان روی عرشه کشتی "سنت لوئیس" در انتظار اینکه کوبا به آنها اجازه ورود خواهد داد یا خیر. دور از ساحل هاوانا، کوبا، 3 ژوئن 1939.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Refugees aboard the "St. Louis" wait to hear whether Cuba will grant them entry. [LCID: 44112]