Πίσω στο άρθρο

Prisoners during a roll call at the Buchenwald concentration camp. [LCID: 10105]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Κρατούμενοι κατά τη διάρκεια μιας αναφοράς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ.

Κρατούμενοι κατά τη διάρκεια μιας αναφοράς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ. Οι στολές τους φέρουν τα τριγωνικά σήματα κατηγοριοποίησης και αριθμούς αναγνώρισης. Μπούχενβαλντ, Γερμανία, 1938-1941.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Robert A. Schmuhl
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.