Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Οι επίσημες γλώσσες στις δίκες της Νυρεμβέργης ήταν η Αγγλική, η Γαλλική, η Ρωσική και η Γερμανική.

Οι επίσημες γλώσσες στις δίκες της Νυρεμβέργης ήταν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ρωσικά και τα Γερμανικά. Διερμηνείς παρείχαν ταυτόχρονη διερμηνεία των διαδικασιών. Εδώ, κατευθύνουν τις διερμηνείες μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου στους συμμετέχοντες της δίκης. Νυρεμβέργη, Γερμανία, Νοέμβριος 1945.


Ετικέτες


  • Wide World Photo
Προβολή αρχειακού υλικού
English, French, Russian, and German were official languages of the Nuremberg trials. [LCID: 08530]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.