Πίσω στο άρθρο

Two German Jewish families at a gathering before the war. [LCID: 08488]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δύο Γερμανο-Εβραϊκές οικογένειες σε μια συγκέντρωση πριν από τον πόλεμο.

Δύο Γερμανο-Εβραϊκές οικογένειες σε μια συγκέντρωση πριν από τον πόλεμο. Μόνο δύο άτομα από τις δύο οικογένειες επέζησαν του Ολοκαυτώματος. Γερμανία, 1928.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.