جزئیات
عکس ها

دو خانواده یهودی آلمانی در یک گردهم آیی قبل از جنگ.

دو خانواده یهودی آلمانی در یک گردهم آیی قبل از جنگ. فقط دو نفر از این گروه از هولوکاست جان سالم به در بردند. آلمان، 1928.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Two German Jewish families at a gathering before the war. [LCID: 08488]