Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια πινακίδα, στα Γερμανικά και τα Λετονικά, η οποία προειδοποιεί ότι όσοι αποπειραθούν να περάσουν την περίφραξη ή να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους του γκέτου της Ρίγας, θα πυροβοληθούν.

Μια πινακίδα, στα Γερμανικά και τα Λετονικά, η οποία προειδοποιεί ότι όσοι αποπειραθούν να περάσουν την περίφραξη ή να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους του γκέτου της Ρίγας, θα πυροβοληθούν. Ρίγα, Λετονία, 1941-1943.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Emmi Lowenstern
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A sign, in both German and Latvian, warning that people attempting to cross the fence or to contact inhabitants of the Riga ghetto ... [LCID: 28041]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.