گزیده

تنها یک فدراسیون اروپایی و سپس جهانی از جمهوری‌های سوسیالیستی می‌تواند عرصه‌ی واقعی برای یک جامعه‌ی همخوان سوسیالیستی فراهم سازد.
- "در دفاع از اکتبر"، سال ۱۹۳۲

 

آثار سوزانده شده

تمام آثار وی که پیش از ماه مه ۱۹۳۳ منتشر شده بود

لئون تروتسکی که بود؟

لئون تروتسکی (۱۹۴۰-۱۸۷۹) که نام اصلی او لیو داویدویچ برنشتاین بود، یکی از همقطاران نزدیک ولادیمیر لنین، رهبر بلشویک‌ها به شمار می‌رفت. اگرچه تروتسکی از مخالفان سرسخت ژوزف استالین بود و او را تحریف کننده‌ی مارکسیسم می‌دانست، آثار او نیز همچون کتاب‌های استالین، به شعله‌های آتشِ کتابسوزان دانشجویان آلمان در سال ۱۹۳۳ سپرده شد.

تروتسکی هوادار یک جنبش کمونیستی انقلابی در جهان به شمار می‌رفت. از نظر نازی‌ها، او تجسم این مفهوم یهودستیزانه بود: یک انقلابیِ یهودی- بلشویک. تروتسکی پس از آنکه استالین او را از اتحاد جماهیر شوروی بیرون راند، از محل تبعید خود در مکزیک، هیتلر و استالین را مورد حمله و انتقاد قرار داد. در سال ۱۹۴۰، مأموران پلیس مخفی شوروی به دستور استالین، تروتسکی را ترور کردند.