جزئیات
اشیاء باقیمانده

كت اونیفورم یوليان نوگا در زندان

كت راه راه آبی و خاكستری متعلق به اردوگاه كار اجباری فلوسنبرگ. حرف "P" در قسمت چپ جلوی كت نشانگر اين است که اين كت به تن يك زندانی لهستانی غيريهودی بوده است. به زبان آلمانی، "P" مخفف "Pole" (لهستانی) است. یوليان نوگا که این کت را در زندان می پوشید آن را به موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده اهدا کرد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Julian Noga's prisoner uniform jacket [LCID: 1998efsy]