جزئیات
اشیاء باقیمانده

اشياء مذهبی یافته شده كنار یک قربانی پياده روی های مرگ

يك مجموعه تفيلين (Tefillin) در يک كيف گلدوزی شده. تفيلين به اشياء عبادی گفته می شود كه یهودیان مذهبی در ایام هفته هنگام دعای صبحگاهی از آن استفاده می کنند. اين مجموعه کنار جسد يکی از قربانیان پياده روی های مرگ پیدا شد که حوالی رگنسبورک آلمان دفن شده بود.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Religious articles found on death march victim [LCID: 1998fohq]