جزئیات
مدارک

کاریکاتور‌های یهودستیزانه

یک کاریکاتور یهودستیزانه که نشان می‌دهد یک یهودی،در حال هدایت یک مقام شوروی با شلاق است. در متن نوشته شده: «شخص «ایده‌آل» برای قوم برگزیده: «علف باید به دهن بزی خوش بیاید»


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Frank Liebermann
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Antisemitic cartoon showing a Jew leading a Soviet official by a leash

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.