قطعه فیلم های تاریخی

محور برلن- توکیو- رم

مقامات حکومت آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، و امپراطوری ژاپن برای یک اتحاد نظامی، پیمان سه جانبه‌ی ده ساله (توافقنامه‌ی سه قدرت) را در برلن آلمان امضاکردند. این پیمان مؤید همکاری میان سه ملت (نیروهای محور) در ایجاد جنگ جهانی دوم بود. این صحنه بخشی از فیلم «نقشه‌ی حزب نازی»، تولید ایالات متحده برای استفاده از محاکمه در دادگاه نورنبرگ است

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.