قطعه فیلم های تاریخی

محور برلن- توکیو- رم

مقامات حکومت آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، و امپراطوری ژاپن برای یک اتحاد نظامی، پیمان سه جانبه‌ی ده ساله (توافقنامه‌ی سه قدرت) را در برلن آلمان امضاکردند. این پیمان مؤید همکاری میان سه ملت (نیروهای محور) در ایجاد جنگ جهانی دوم بود. این صحنه بخشی از فیلم «نقشه‌ی حزب نازی»، تولید ایالات متحده برای استفاده از محاکمه در دادگاه نورنبرگ است


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک