قطعه فیلم های تاریخی

حمله‌ی آلمان به فرانسه

آلمان در مه ۱۹۴۰ به فرانسه حمله کرد. این فیلم، حمله‌ی تانک‌ها، توپخانه و بمب‌افکن‌ها را به خط مگینوت، خط تقویت فرانسه برای محافظت از مرز فرانسه با آلمان را نشان می‌دهد. اگرچه، یورش اصلی آلمان از طریق لوکزامبورگ به شمال و رد خط مگینوت بود. نیروهای آلمان در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۰ وارد پاریس شدند. کمی بیش از یک هفته بعد، فرانسه‌ی مغلوب، قرارداد صلح موقت را با آلمان امضا کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.