قطعه فیلم های تاریخی

مراسم مذهبی یهودیان در داخائو

نیروهای ایالات متحده اردوگاه کار اجباری داخائو در آلمان را در آوریل 1945 آزاد ساختند. در اینجا، بازماندگان اردوگاه در حال خواندن دعای "امید" در برابر خاخام دیوید آیشهورن- قاضی عسکر ارتش ایالات متحده- ایستاده اند و او یکی از نخستین مراسم دعای یهودیان پس از آزادسازی را رهبری می کند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک