قطعه فیلم های تاریخی

مراسم مذهبی یهودیان در داخائو

نیروهای ایالات متحده اردوگاه کار اجباری داخائو در آلمان را در آوریل 1945 آزاد ساختند. در اینجا، بازماندگان اردوگاه در حال خواندن دعای "امید" در برابر خاخام دیوید آیشهورن- قاضی عسکر ارتش ایالات متحده- ایستاده اند و او یکی از نخستین مراسم دعای یهودیان پس از آزادسازی را رهبری می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.