قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی بوخنوالت

نیروهای ایالات متحده اردوگاه کار اجباری بوخنوالت را در 11 آوریل 1945 آزاد کردند. در این قطعه فیلم، نمونه هایی از سبعیت نازی ها (سرهای کوچک شده، تکه هایی از پوست خالکوبی شده انسان، جمجمه و اعضای بدن نگهداری شده) ثبت شده است. این نمونه ها توسط سربازان آزادی بخش کشف شد.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک