قطعه فیلم های تاریخی

نمايش قطعه فيلمی ازاردوگاه کار اجباری

دادستان ايالات متحده، تامس داد فيلم گردآوری شده تحت عنوان "اردوگاه های کار اجباری نازی ها" را معرفی می کند. در پایان صحنه سالن دادگاه که در اینجا نشان داده شده، نور چراغ ها را برای نمایش فیلم ضعیف می کنند. اين قطعه فيلم، که هنگام آزادسازی اردوگاه های کار اجباری توسط نيروهای متفقين تهیه شده است، در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه نمايش داده شد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.