قطعه فیلم های تاریخی

نمايش قطعه فيلمی ازاردوگاه کار اجباری

دادستان ايالات متحده، تامس داد فيلم گردآوری شده تحت عنوان "اردوگاه های کار اجباری نازی ها" را معرفی می کند. در پایان صحنه سالن دادگاه که در اینجا نشان داده شده، نور چراغ ها را برای نمایش فیلم ضعیف می کنند. اين قطعه فيلم، که هنگام آزادسازی اردوگاه های کار اجباری توسط نيروهای متفقين تهیه شده است، در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه نمايش داده شد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک