قطعه فیلم های تاریخی

آموزش برای مهاجرت

اعضای یک گروه جوانان صهیونیست آلمانی به منظور آماده شدن برای زندگی تازه خود در فلسطین مشغول یادگیری فنون کشاورزی هستند. بسیاری از جوانان یهودی در آلمان نازی در چنین برنامه هایی شرکت می کردند به امید آنکه با ترک کشور بتوانند از آزار و اذیت نازی ها بگریزند.


  • Chronos Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک