قطعه فیلم های تاریخی

بازدید فرماندهان نظامی ایالات متحده از اردوگاه های آوارگان

در این قطعه فیلم، ژنرال دوایت آیزنهاور، ژنرال جرج پتن و سرلشگر لوئیس کریگ مشغول بررسی شرایط اردوگاه آوارگان فلدافینگ در حوالی ولفراتسهاوزن آلمان هستند. فلدافینگ از اولین اردوگاه های آوارگان بود که عمدتاً پناهجویان یهودی را پذیرفت. در ماه اوت 1945، به دستور آیزنهاور، فلدافینگ به عنوان الگویی برای ایجاد دیگر اردوگاه های ویژه آوارگان یهودی در مناطق تحت اشغال ایالات متحده در آلمان و اتریش مورد استفاده قرار گرفت.


  • National Archives - Film

اشتراک