قطعه فیلم های تاریخی

بازدید فرماندهان نظامی ایالات متحده از اردوگاه های آوارگان

در این قطعه فیلم، ژنرال دوایت آیزنهاور، ژنرال جرج پتن و سرلشگر لوئیس کریگ مشغول بررسی شرایط اردوگاه آوارگان فلدافینگ در حوالی ولفراتسهاوزن آلمان هستند. فلدافینگ از اولین اردوگاه های آوارگان بود که عمدتاً پناهجویان یهودی را پذیرفت. در ماه اوت 1945، به دستور آیزنهاور، فلدافینگ به عنوان الگویی برای ایجاد دیگر اردوگاه های ویژه آوارگان یهودی در مناطق تحت اشغال ایالات متحده در آلمان و اتریش مورد استفاده قرار گرفت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.