برنارد لیبستر  Bernhard Liebster

برنارد لیبستر Bernhard Liebster

تاریخ تولد: 1882

اُشویِچیم Oswiecim, لهستان

برنارد از خانواده‌ای یهودی و مذهبی در شهر اُشویِچیم لهستان بود، که در دوران جوانی به فرانکفورت آلمان مهاجرت کرده بود. در آنجا او با برتا اوپنهایمر اهل رایشنباخ، شهری در همان نزدیکی ازدواج کرد و زندگیشان را در همان شهر به عنوان یکی از ۱۳ خانواده‌ی یهودی مقیم آنجا آغاز کردند. او به عنوان کفاش کار می کرد و صاحب سه فرزند بودند.

۱۹۳۳-۳۹: برنارد در گوشه‌ی اتاق پذیرایی، یک فروشگاه کوچک کفش های طبی برپا کرده بود. احساسات ضد یهودی در آلمان در حال رشد بود اما مردم رایشنباخ رابطه‌ی خوبی با همسایگان یهودی خود داشتند حتی پس از فعالیت های خرابکارانه‌ی [کریستال‌ناخت، شب شیشه‌های شکسته] در نوامبر ۱۹۳۸. اما زمانی که آلمان در ۱۹۳۹ وارد جنگ شد، پسر برنارد، مکس، در هنگام گشت و گذار در بادن دستگیر شد.

۱۹۴۰: در زمستان ۱۹۴۰ در پی طرحی برای «پاکسازی» رایشنباخ از یهودیان مقیم، گشتاپو برنارد را دستگیر کرد. برنارد به بازداشتگاه زاکسن‌هاوزن در نزدیکی برلین در شمال آلمان فرستاده شد. به صورت اتفاقی، مکس، پسر او نیز چند هفته بعد به عنوان زندانی به همان اردوگاه فرستاده شد. مکس، برنارد را در حالی که در پادگان پشت یک دسته کاه خوابیده بود پیدا کرد. برنارد با پاهای تاول زده و عفونی و مایع در ریه هایش در حال مرگ بود.

او در مارس ۱۹۴۰ در حالی که ۵۸ سال داشت در زاکسن‌هاوزن فوت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.