بوریا لرنر Boria Lerner

بوریا لرنر Boria Lerner

تاریخ تولد: ۱۵ دسامبر ۱۹۱۴

لیپکانی, رومانی

بوریا در یک خانواده‌ی یهودی ساکن استان بسارابیا به دنیا آمد. آنزمان این شهر هنوز قسمتی از امپراتوری روسیه بود. زندگی ۲۰۰،۰۰۰ یهودی بسارابیا در پی الحاق استان به رومانی در سال ۱۹۱۸ بدتر شد. بسیاری از یهودیان بسارابیا به دلیل اعمال گسترده‌ی قوانین یهودستیزانه و قتل‌عام بیشتر نسبت به قوانین روسیه تزاری، یا به خارج مهاجرت کردند یا به دهکده‌های شوروی پناهنده شدند.

۱۹۳۳-۳۹: بوریا به یک گروه انقلابیون کمونیست محلی پیوست و بارها دستگیر شده و به زندان افتاد. بعد از آنکه در اواخر سال ۱۹۳۸ به پاریس نقل مکان کرد، به تشکیلات بین المللی پیوست تا همراه با جمهوری خواهان اسپانیا علیه فاشیسم بجنگد. بعد از پایان جنگ در مارس ۱۹۳۹، او برای جنگیدن علیه نازی‌ها به ارتش فرانسه پیوست. اما به دلیل بیماری نتوانست خدمت کند و مرخص شد.

۱۹۴۰-۴۴: در فاصله کوتاهی بعد از شکست فرانسه توسط آلمان در مه ۱۹۴۰، بوریا به بازداشتگاه ریوِسالت در جنوب فرانسه فرستاده شد. وی در سال ۱۹۴۱ فرار کرد و به پاریس رفت. در آنجا رهبری یکی از واحدهای جنبش مقاومت یهودیان را بر عهده گرفت. آنها در ساختمان‌های اشغال شده توسط آلمانی‌ها بمب گذاری می کردند. بوریا بر روی ساختن بمب ها نظارت می کرد و کارگاه و انبار مواد منفجره‌ای را در قسمت لاتین شهر تأسیس کرده بود. وی در گشت پلیس در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۳ دستگیر شد.وی شکنجه شد اما هیچ اطلاعاتی را لو نداد.

بوریا در ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۳ به مرگ محکوم شد. وی در روز سه شنبه ۱ اکتبر در سال نوی یهودیان توسط جوخه‌ی آتش اعدام شد. او ۲۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.