ادک بلاندر  Edek Blonder

ادک بلاندر Edek Blonder

تاریخ تولد: ۲۵ دسامبر ۱۹۲۰

یاسلو, Jaslo لهستان

خانواده بلاندر در آپارتمانی ۲ خوابه واقع در پشت مغازه شان زندگی می کردند. ادک سومین فرزند از هشت فرزند خانواده بود. پدرش با تدریس دانش آموزان یهودی زندگی بخور و نمیری را درست کرده بود. در اوایل سال ۱۹۳۰، او وظیفه‌ی پخش کوپن های غذا بین فقیران را نیز به عهده گرفت.

۱۹۳۳-۳۹: بعد از اتمام دوره راهنمایی، من برای بازی فوتبال به صورت حرفه ای به تیم محلمان به نام باشگاه مکابی دعوت شدم. این تیم بخشی از لیگ فوتبال یهودیان بود. باشگاه مکابی به من کمک کرد که شب ها به مدرسه تجارت بروم و کابینت سازی را بیاموزم تا روزها بتوانم با تیم تمرین کنم. ۱۸ سالم بود و سومین بازی حرفه ای ام را انجام می دادم که در سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد. آنها تا ۷ سپتامبر به یاسلو رسیدند.

۱۹۴۰-۴۴: گتوی واقع در یاسلو در زمستان ۱۹۴۱ احداث شده بود. من برای گشتاپو کارهای نوکرمابانه را انجام می دادم که از آن جمله، کار نگهداری و نظافت از مراکز گشتاپو بود. روزی جلوی یکی از گشتاپوها که مست هم بود نگه داشته شدم. او مشتی به صورت من زد و گفت «از کجا می توانم خانواده پولدار روچیلد Rothschild را در فرانسه پیدا کنم؟» من گفتم نمی دانم چگونه می تواند آنها را پیدا کند اما هرچه بیشتر اظهار بی اطلاعی می کردم او بیشتر من را می زد. من به دلیل این ضربات مقداری از شنوایی ام را به طور دائم از دست دادم.

ادک چهار سال بعد را در بازداشتگاه ها و اردوگاه هایی از جمله آشویتس گذراند. کل خانواده درجه اول او در واقعه هولوکاست جان خود را از دست دادند. ادک در سال ۱۹۴۶ به ايالات متحده مهاجرت كرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.