اِوا میودلِسکا Eva Miodelska

اِوا میودلِسکا Eva Miodelska

تاریخ تولد: ۲۷ اکتبر ۱۹۲۶

لیپسکو Lipsko, لهستان

اِوا بزرگترین فرزند از چهار فرزند متولد شده در یک خانواده یهودی در شهر مرکزی لهستان، لیپسکو در ۳۰ مایلی جنوب شرقی رادوم بود. آنها در شماره‌ی ۱۲ خیابان کازیمیرسکا زندگی می کردند. اوا در مدرسه ابتدایی یهودی خصوصی درس می‌خواند. پدر اوا صاحب کارخانه‌ی تولید کفش از چرم و چوب پنبه بود.

۱۹۳۳-۳۹: در اوایل دهه ۱۹۳۰ من مدرسه‌ی متوسطه را در زولن، شهری در ۲۰ مایلی شمال محل زندگی‌ام آغاز کردم. در ۱۹۳۶ پدرم راهی آرژانتین شد تا ارث خواهر فوت کرده‌اش را بگیرد. او دو سال پیش ما نبود. مادرم، خواهر و برادرانم را به زولن آورد تا با پدر و مادربزرگ زندگی کنیم. پدرم در ۱۹۳۸ برگشت و یک سال بعد در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد و در هفته دوم سپتامبر به لیپسکو رسید.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۲ من به اردوگاه کار اجباری اسکازیسکو-کامینا Skarzysko-Kamienna تبعید شدم و ۱۲ ساعت در روز، غلاف پوکه‌های فشنگ را از کوره‌های سوزان بیرون می آوردم. گرما باعث به خواب رفتن من و توقف کار می شد. می دانستم که برای زنده ماندن باید به کار دیگری بپردازم. کار در آشپزخانه خوب بود زیرا غذای اضافی دریافت می کردیم. من از یک دندانپزشک خواستم که بدون بیهوشی، الماسی را که در یکی از دندانهایم پنهان کرده بودم بیرون بیاورد و ۱۵۰۰ زلوتی که از فروش آن به دست آورده بودم، برای «خریدن» شغلی در آشپزخانه استفاده کردم.

در ۱۹۴۴ اوا به اردوگاه کار اجباری در لایپزیگ تبعید شد. در آوریل ۱۹۴۵ اوا از رژه‌ی مرگ فرار کرد و توسط یک خانواده آلمانی مخفی شد. او توسط نیروهای شوروی آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.