فیشل فیلمن Fischel Felman

فیشل فیلمن Fischel Felman

تاریخ تولد: 1911

اُسترو مازویتسکا, لهستان

فیشل بزرگترین فرزند خانواده‌ی مذهبی یهودی و ایدیش زبانش بود. زمانی که کودک بود، خانواده به سوکولوف پادلاسکی، شهری صنعتی در لهستان مرکزی با جمعیت حدود ۵۰۰۰ یهودی نقل مکان کردند. فیشل برای تحصیل به مدرسه‌ای مذهبی فرستاده شد. در سال ۱۹۳۲ فیشل که ۲۱ سال داشت به ارتش لهستان ملحق شد.

۱۹۳۳-۳۹: بعد از دو سال خدمت در سواره نظام ارتش، وی به سوکولوف پادلاسکی بازگشت و در آنجا نجاری آموخت و همچنین سازمان صهیونیست محلی را اداره می‌کرد. او ازدواج کرد و یک دکان نجاری در خانه‌اش برپا کرد و در آن مبلمان و وسایل منزل درست می‌کرد. پس از حمله‌ی آلمان به لهستان در روز ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، فیشل به خدمت در ارتش لهستان فراخوانده شد. وی توسط آلمانی‌ها اسیر شد اما بعد از اتمام جنگ در اکتبر به او اجازه داده شد که به خانه بازگردد.

۱۹۴۰-۴۲: علیرغم تصرف سوکولوف پادلاسکی توسط آلمانی‌ها، فیشل تقریباً به مدت دو سال سعی کرد دکان نجاری‌اش را باز نگه دارد. در ۲۸ سپتامبر سال ۱۹۴۱، آلمانی‌ها گتویی را احداث کردند و ۴۰۰۰ یهودی را در آن جا جمع کردند. حدود یک سال بعد، در مهمترین تعطیلات دین یهود، روز کفاره شویان، آلمانی‌ها، مردم را در گتوها دستگیر و جمع آوری کردند. اشخاصی که مقاومت می‌کردند یا سعی می‌کردند مخفی شوند، با شلیک گلوله کشته می‌شدند. فیشل به همراه همسر و فرزندش (و یهودیان دیگر) به داخل واگن باری قطار رانده شدند.

در روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۴۲ فیشل و خانواده اش به قتلگاه تربلینکا تبعید شدند و در مدت کوتاهی بعد از رسیدنشان به اردوگاه، به اتاق‌های گاز برده شده و در آنجا خفه شدند. او ۳۱ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.