فردریک برنارد Frederic Bernard

فردریک برنارد Frederic Bernard

تاریخ تولد: ۷ اوت ۱۹۱۲

چرنائوتی, رومانی

فردریک در یک خانواده‌ی یهودی در چرنویتز (چرنوتسی) متولد شد. مادرش پیانیست و پدرش رئیس دفتر یک وکیل بود. والدین فردریک در جامعه‌ی بزرگ یهودیان چرنویتز فعال بودند. فردریک در سال ۱۹۳۰ شروع به تحصیل در رشته‌ی پزشکی در دانشگاه آلمانی در پراگ، چکسلواکی کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من در سال ۱۹۳۳ پراگ را ترک کردم. برای اتمام تحصیلاتم اول به فرانسه و سپس به ایتالیا رفتم و سرانجام در سال ۱۹۳۶ فارغ التحصیل شدم. قصد داشتم از دست هیتلر از اروپا فرار کنم به همین منظور تقاضای عضویت در شورای پزشکی بریتانیا را کردم اما این برنامه به نتیجه نرسید. از ایتالیا به چرنویتز برگشتم که در آن موقع قسمتی از رومانی بود و مجوز فعالیت پزشکی را در رومانی گرفتم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ با گوستی کلیر ازدواج کردم. در سال ۱۹۴۰، با آمدن نازی‌ها، ما به ترانسنیستریا تبعید شدیم. ما تلاش کردیم از آنجا به مجارستان فرار کنیم اما در لهستان مرکزی در شهر کورلوکا دستگیر شدیم. در آن شهر یک گتوی یهودی وجود داشت. به من اجازه دادند که در آن گتو زندگی کنم و در شهر نزدیک بیلچه زولتا پزشکی کنم. در آوریل ۱۹۴۲ به گتوی کورلوکا برگشتم. من با قایم شدن در اتاق زیر شیروانی در هنگام تخلیه گتو، جان سالم بدر بردم. سپس به جنگل فرار کردم. در آنجا توسط اعضای جنبش زیرزمینی لهستان پناه داده شدم. در سال ۱۹۴۳ به شاخه ای از گروه پارتیزان‌های شوروی که توسط سیدور کوپاک رهبری می‌شد، ملحق شدم.

فردریک در سال ۱۹۴۴ به ارتش دوم لهستان که تازه تأسیس شده بود پیوست. فردریک بعد از جنگ به مدت چند سال در ایتالیا زندگی کرد. در سال ۱۹۴۹ او و همسرش به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.