هلن گوتهولد Helene Gotthold

هلن گوتهولد Helene Gotthold

تاریخ تولد: ۳۱ دسامبر ۱۸۹۶

دورتموند, آلمان

هلن در شهر هرنه و بوخوم واقع در آلمان غربی زندگی می‌کرد. وی با یک معدنچی زغال سنگ که از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۸ بیکار بود، در همانجا ازدواج کرد. از آن جایی که در طی جنگ جهانی اول از کلیسای لوتری سرخورده شده بودند، در سال ۱۹۲۶، وی که یک پرستار بود همراه با همسرش به گروه شاهدان یهوه پیوستند. آنها بر اساس کتاب مقدس دو فرزند خود را بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹: گروه شاهدان یهوه به دلیل فعالیت‌های مذهبی، و وفاداریشان تنها به خدا و فرمان‌های او توسط حکومت نازی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. بعضی از همسایه‌های خانواده‌ی گوتهولد، با آنها قطع رابطه کردند. همسر هلن در سال ۱۹۳۶ دستگیر شد. در سال ۱۹۳۷ پس از جست‌وجوی منزلشان توسط نیروهای گشتاپو هلن نیز دستگیر شد. او را با میله کتک زدند و وی فرزندی را که حامله بود از دست داد. دادگاه او را به مدت ۱۸ ماه محکوم کرد.

۱۹۴۰-۴۴: هلن و همسرش آزاد شدند و خانواده گوتهولد دوباره دور هم جمع شدند. او و همسرش دوباره در سال ۱۹۴۴ دستگیر شدند. آنها در شهر اسن زندانی شدند. ولی پس از بمباران هوایی توسط نیروهای متفقین و تخریب زندان، آنها را به زندانی در پوتسدام منتقل کردند. در ۴ اوت، دادگاه مردمی هلن و ۵ تن دیگر از گروه شاهدان را به دلیل برپایی جلسات غیرقانونی کتاب مقدس و تخریب اخلاق مردم، به مرگ محکوم کردند. به هلن اجازه دادند که قبل از اجرای حکم اعدام، نامه‌ای به همسر و فرزندانش بنویسد.

هلن در ۸ دسامبر سال ۱۹۴۴ در زندان پلوتسنسی برلن، توسط گیوتین اعدام شد. خانواده‌ی او نجات پیدا کردند و به فعالیت‌های خود به عنوان اعضای گروه شاهدان یهوه در آلمان ادامه دادند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.