ایساخار هرژنیور (ایروینگ هورن)  Isachar Herszenhorn

ایساخار هرژنیور (ایروینگ هورن) Isachar Herszenhorn

تاریخ تولد: ۲۵ فوریهٔ ۱۹۲۷

رادوم, لهستان

ایساخار در یک خانواده یهودی در شهر رادوم لهستان واقع در ۷۵ مایلی ورشو، به دنیا آمد. این شهر مرکز صنعت دباغی چرم لهستان بود. پدر ایساخار به عنوان یک فروشنده محصولات در کارخانه دباغی همان اطراف فعالیت می کرد. پدر او یک فروشنده موفق بود و خانواده وی در رفاه زندگی می کردند.

۱۹۳۳-۳۹: در روز ثبت نام من در کلاس اول در سال ۱۹۳۴، یکی از پسران یهودی را از بالای پله ها حل دادند. زمانی که مادر من در مورد این حادثه به مدیر مدرسه اعتراض کرد، وی گفت که آن پسر نباید آنجا می‌بود. من به عنوان تنها یهودی کلاسمان، زیاد کتک می خوردم. برای من خیلی سخت بود که روی درس تمرکز کنم. پس از یک سال، من به مدرسه دیگری منتقل شدم. چند پسر یهودی دیگر در آن جا درس می خواندند، به همین خاطر حداقل ما می توانستیم از خود دفاع کنیم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱ در شهر رادوم یک گتو بر پا کردند. سه سال بعد، در ۱۷ سالگی من به اردوگاه کوچک ناتزوایلرNatzweiler برای ساخت یک فرودگاه تبعید شدم. به دلیل گشنگی از کار فرار کردم و به مزرعه زنی که برای سربازان آلمانی اردوگاه غذا می پخت، رفتم. در نزدیکی انبار بودم که ناگهان فشار تفنگی را در کمر خودم احساس کردم. "دست ها بالا!" من چرخیدم. او گفت: "خدای من تو فقط یک بچه ای". او به آرامی اضافه کرد: "ما سیب زمینی کم داریم" و رفت. سیر و هویج برداشتم و به قسمت خود بازگشتم.

در آوریل ۱۹۴۵ ایساخار به داخائو در اتریش منتقل شد. در آن جا سربازان ستون وی را ترک کردند و رفتند. او توسط ارتش ایالات متحده آزاد شد و در سال ۱۹۴۸ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.