میلیکا پوپویچ کون Milica Popovic Kuhn

میلیکا پوپویچ کون Milica Popovic Kuhn

تاریخ تولد: 1895

سرمسکا میترویسا, یوگسلاوی

میلیکا چهارمین فرزند از نه فرزند یک زمین‌دار ارتدکس صرب در بخش کروات یوگسلاوی بود. در سال ۱۹۲۲ میلیکا بر طبق مراسم ارتدکس صربی، با میلان کون، یک کاتولیک صرب ازدواج کرد و به بخش مقدونیه‌ای یوگسلاوی نقل مکان کردند. میلان در آنجا روی پروژه‌های هیدروالکتریک کار می‌کرد. در ۱۹۳۲، آنها همراه با دختر کوچکشان برگشتند تا در شمال یوگسلاوی زندگی کنند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی کون در شهر زرنجانین، در منطقه وویوودینا زندگی می‌کردند. میلان در آنجا به عنوان مهندس آب، مسئول محافظت از منطقه در برابر سیل بود. میلیکا از آشپزی و میزبانی مهمانی‌های شبانه لذت می‌برد. او همچنین در خانه مبلمان عتیقه را بازسازی می‌نمود. تخصص او سبک‌های چیپندیل و لوی شانزدهم بود. در ۱۹۳۸، خانواده‌‌ی آنها به شهر نووی ساد نقل مکان کردند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۲۷ مارس ۱۹۴۱، دو روز پس از اعلام اتحاد یوگسلاوی با آلمان، افسران ارتش صربستان، دولت یوگسلاوی را ساقط کردند. در ۶ آوریل، آلمان به یوگسلاوی حمله کرد. چهار روز بعد، فاشیست های کروات در کرواسی شامل سرمسکا میترویسا، که محل زندگی خانواده‌ی کون بود، به قدرت رسیدند. دولت جدید، صرب‌ها، یهودی‌ها و کولی‌ها را به عنوان دشمن هدف قرار داد. پس از وضع قوانین ضد صرب، میلیکا به اجبار دینش را به کاتولیک رومی تغییر داد و دوباره طبق مراسم کاتولیک با همسرش ازدواج کرد.

۳ فوریه ۱۹۴۲، میلیکا و همسرش جلوی مسلسل قرار گرفتند و توسط فاشیست‌های کرواسی با هم در ناحیه‌ی سرم، کشته شدند. او ۴۶ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.