ریفکا فاس  Rifka Fass

ریفکا فاس Rifka Fass

تاریخ تولد: 1923

اولانوف, Ulanow لهستان

ریفکا بزرگترین از میان سه فرزند خانواده‌ای یهودی در شهر اولانوف بود. جامعه‌ی یهودیان شهر اولانوف، دارای سازمان‌های بسیار و همچنین یک کتابخانه بزرگ بود. ریفکا از سن ۳ سالگی در مدرسه‌ی دخترانه‌ی خصوصی و مذهبی تحصیل می کرد و در آن جا تاریخ یهود و زبان عبری را یاد گرفت. در سن ۷ سالگی در مدرسه دولتی شروع به تحصیل کرد. پدر ریفکا خیاط بود.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۵ پدر ریفکا برای کار به امریکا رفت تا خانواده‌اش نیز بعد به او بپیوندند. در طول مدتی که آنها منتظر مدارک مهاجرتی بودند، ریفکا با دوختن لباس‌های زنانه و درست کردن کره و پنیر به مادرش در مخارج خانه کمک می کرد. خانواده‌ی آنها تقریبا تمامی مراحل مهاجرتی را گذرانده بودند که آلمان لهستان را در سپتامبر سال ۱۹۳۹ اشغال کرد. ریفکا مجبور شد لباس‌های نیروهای آلمانی را که مرکز فرماندهی آنها در دادگاه شهر اولانوف بود، بشوید.

۱۹۴۰-۴۳: زمانی که آلمان در ژوئن سال ۱۹۴۱ جماهیر شوروی را اشغال کرد، نیروهای نازی شروع به محاصره و متمرکز کردن مردم یهودی در شهر اولانوف کردند. با این که خانواده‌ی ریفکا خودشان در اتاق کوچکی زندگی‌ می‌کردند، به یک خانواده‌ی دیگر نیز در خانه‌ی خود جا دادند. ریفکا با یکی از پسرهای آن خانواده دوست شد. در اکتبر سال ۱۹۴۲ نیروهای نازی تمام یهودیان شهر اولانوف را مجبور کردند که به شهر زاکلیکوف در همان نزدیکی بروند. ریفکا در حالی که از تبعید هراس داشت، یک زن لهستانی را پیدا کرد تا برای او مدارک جعلی اجازه‌ی کار درست کند تا این طریق خود را به عنوان کارگر لهستانی در آلمان معرفی کند. خیلی زود، وی آن جا را ترک کرد.

چند ماه بعد زن لهستانی که به وی کمک کرده بود، نامه‌ای از طرف ریفکا از شهر برلین دریافت کرد. بعد از آن، دیگر خبری از ریفکا نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.