رُزالیا وُرگافت شواتس  Rosalia Wourgaft Schatz

رُزالیا وُرگافت شواتس Rosalia Wourgaft Schatz

تاریخ تولد: ۲۵ مهٔ ۱۸۷۵

تولچین, اکراین

رزالیا در خانواده‌ای یهودی و در یک شهر کوچک صنعتی یهودی نشین از تولچین در جنوب غربی اکراین بزرگ شد. وی با آرون شواتس ازدواج کرد. و در شهر اودسا چهار فرزند خود را بزرگ کردند. در سال ۱۹۱۹، زمانی که فرزندان خانواده بزرگ شده بودند، پس از کشته‌ شدن آرون در جنگ داخلی روس‌ها، رزالیا به همراه دخترش لودمیلا از طریق رومانی به فرانسه مهاجرت کرد.

۱۹۳۳-۳۹: رزالیا در شهر بنیو در حوالی پاریس ساکن شد. او به زبان روسی و ایدیش صحبت می کرد، به همین دلیل پاریس را در برابر با اکراین یک دنیای کاملا متفاوت می دید. لودمیلا ازدواج کرد و در همان حوالی با دخترش نادین زندگی می کرد. زمانی که فرانسه در سپتامبر ۱۹۳۹ به آلمان اعلام جنگ داد، دختر و نوه او به سواحل بریتانی رفتند ولی روزالیا در پاریس ماند.

۱۹۴۰-۴۲: نیروهای آلمان در ژوئن ۱۹۴۰ پاریس را اشغال کردند. به مدت ۶ ماه نیروهای آلمانی هیچ عمل جدی در مقابل ساکنین شهر انجام ندادند به همین دلیل رزالیا احساس نمی کرد که خطری جدی او را تهدید می کند. ولی در سپتامبر ۱۹۴۰ آلمان شروع به فعالیت های ضد یهودی کرد و در ژوئن ۱۹۴۲ در حالیکه اخراج گروه زیادی را سازماندهی می‌کردند، دستور دادند که تمامی افراد یهودی یک ستاره زرد به لباس خود بزنند. در تابستان ۱۹۴۲، وی توسط پلیس فرانسه که با آلمان برای بازداشت‌های دسته جمعی همکاری می کرد، بازداشت شد.

در ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۲، رزالیا از طریق اردوگاه موقت درانسی به آشویتس تبعید شد. او در سن ۶۷ سالگی و پس از رسیدن به آشویتس، به وسیله گاز کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.