وارنر کاتزنشتاین Werner Katzenstein

وارنر کاتزنشتاین Werner Katzenstein

تاریخ تولد: ۲۹ آوریل ۱۹۲۲

والنسن, آلمان

وارنر در شهرک روستایی هِرلشهازن در آلمان بزرگ شد. والدینش در آنجا صاحب فروشگاه لوازم کشاورزی بودند. پدرش دانه به کشاورزان محلی می‌فروخت و از آنها غله می‌خرید و مادرش دفتر را اداره می‌کرد. پس از آنکه چند سالی در مدرسه‌ی دولتی در هرلشهازن تحصیل کرد به دبیرستانی در آیزناخ که حدود ۱۲ مایلی خانه بود رفت. خانواده کاتزنشتاین یکی از حدود بیست و چهار خانواده‌ی یهودی ساکن در آن منطقه بودند.

۱۹۳۳-۳۹: با قدرت گرفتن نازی‌ها در ژانویه‌ی ۱۹۳۳، شرایط خانواده‌ی کاتزنشتاین به ناگهان تغییر کرد. پدر ورنر دستگیر شد، چندین هفته در «بازداشت» بود و سپس آزاد شد. نازی‌های محلی، به کشاورزان و دیگران فشار می‌آوردند که شرکت‌های یهودی را تحریم کنند. در ۱۹۳۵، پدر ورنر مجبور شد تجارتش را تعطیل کند و دو سال بعد، خانواده به هلند نقل مکان کردند. آنها در آنجا مزرعه‌ای را اداره می‌کردند. خانواده‌ی کاتزنشتاین پس از تلاش برای ورود به انگلستان، آمریکای جنوبی و فلسطین، ویزای ایالات متحده را دریافت کردند. آنها در ژوئن ۱۹۳۹ به ایالات متحده رفتند.

۱۹۴۰-۴۵: خانواده‌ی کاتزنشتاین، یک مزرعه نزدیک کَمدن در نیوجرسی خریداری کردند و در آنجا مرغ پرورش دادند. ورنر روی مزرعه کار می‌کرد. با چند اسب، زمین‌ها را شخم می‌زد و کارهای دیگری نیز انجام می‌داد. در ۱۹۴۴، او به ارتش ایالات متحده فراخوانده شد و در جبهه‌های جنوب فرانسه خدمت کرد و مجروح شد. پس از بهبودی و خروج از بیمارستان، او به واحدش پیوست و همراه با آنها راه خود را به داخل مرزهای آلمان گشود.

وقتی جنگ در مه ۱۹۴۵پایان یافت، ورنر به دفتر ایالات متحده در آلمان اشغالی منتقل شد. او به هرلشهاوزن برگشت اما هیچ خانواده‌ی یهودی در زادگاهش باقی نمانده بود. در ۱۹۴۶ ورنر به ایالات متحده برگشت و دوباره به مزرعه‌داری ادامه داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.