بازگشت به مطلب

Major deportations to killing centers, 1942-1944 [LCID: eur78940]
جزئیات
نقشه ها

تبعیدهای عمده به اردوگاه های مرگ، 1944-1942

نیروهای اس اس (گارد سرآمدان حکومت نازی) و نمایندگان وزارتخانه های دولت آلمان، در کنفرانس وانسی(Wannsee) که در ژانویه 1942 در برلین برگزار شد، برآورد کردند که "راه حل نهایی" ( برنامه نازی ها برای کشتار یهودیان اروپا) 11 میلیون یهودی- از جمله یهودیان اهل کشورهای اشغال نشده مانند ایرلند، سوئد، ترکیه و بریتانیای کبیر- را در بر خواهد گرفت. یهودیان آلمان و اروپای تحت اشغال آلمان با قطار به اردوگاه های مرگ در لهستان اشغالی تبعید و در آنجا کشته می شدند. آلمانی ها تلاش می کردند تا با اشاره به تبعید به عنوان "اسكان مجدد در شرق"، نیت اصلی خود را مخفی كنند. اگرچه به قربانیان گفته می شد كه به اردوگاه های كار فرستاده می شوند، اما در حقیقت از سال 1942 به بعد، برای اكثر یهودیان تبعید از اردوگاه به معنای انتقال به مراكز كشتار و سپس مرگ بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.