تاریخ شفاهی

نوربرت جی یاشاروف از محاکمه و محکومیت یک مرد یهودی که به دروغ به جرایم اقتصادی متهم شده بود می‌گوید

پس از آغاز جنگ جهانی دوم، اقدامات ضدیهودی در بلغارستان آغاز شد. در مارس ۱۹۴۱، بلغارستان به متحدین پیوست و نیروهای آلمان از صوفیه عبور کردند. در مه ۱۹۴۳، نوبرت و خانواده‌اش به پلِوین در شمال بلغارستان تبعید شدند و در آنجا با خویشاوندانشان زندگی کردند. پس از پیشروی ارتش شوروی در ۱۹۴۴، نوبرت و خانواده‌اش به صوفیه برگشتند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.