تاریخ شفاهی

نوربرت جی یاشاروف از محاکمه و محکومیت یک مرد یهودی که به دروغ به جرایم اقتصادی متهم شده بود می‌گوید

پس از آغاز جنگ جهانی دوم، اقدامات ضدیهودی در بلغارستان آغاز شد. در مارس ۱۹۴۱، بلغارستان به متحدین پیوست و نیروهای آلمان از صوفیه عبور کردند. در مه ۱۹۴۳، نوبرت و خانواده‌اش به پلِوین در شمال بلغارستان تبعید شدند و در آنجا با خویشاوندانشان زندگی کردند. پس از پیشروی ارتش شوروی در ۱۹۴۴، نوبرت و خانواده‌اش به صوفیه برگشتند.

نسخه كامل

دولت بلغارستان یک صنعتگر یهودی را که تنها فردی بود که با وجود قوانین ضد یهود اجازه‌ی کار داشت، تحت محاکمه قرار داد. وی به صورت غیر مترقبه...به عنوان مدیر کارخانه‌ی توقیف شده‌اش، یک کارخانه‌ی نساجی، به اتهام جرایم اقتصادی به دادگاه کشانده شد. اتهام‌هایش جعلی بودند. پدرم که سالها وکیلش بود، دفاع از او را در این پرونده به عهده گرفت. خوب برای تمام کسانی که...برای تمام یهودی‌هایی که محاکمه را دنبال‌ می‌کردند و می‌دانستند معنی جرم اقتصای چیست و چه حکمی دارد، واضح بود که آن مرد زنده بیرون نخواهد آمد. اما پدرم تمام استعداد حقوقیش را به امید اینکه شاید بتواند با یک دفاع مؤثر او را نجات دهد به کار برد. اما خوب، نتوانست و نه تنها او به مرگ محکوم شد، یعنی موکل پدرم به مرگ محکوم شد بلکه پدرم مجبور شد که تمام مراسم اعدام تا به دار آوختن او را تماشا کند. و من هرگز آن مرد و صورتش را به هنگام برگشتن از مراسم اعدام در آن بعدازظهر فراموش نمی‌کنم. هیچوقت او را تا این اندازه ناراحت ندیده بودم، بسیار بسیار ناراحت بود و خودش را سرزنش می‌کرد که تلاش کافی نکرده است اما همه می‌دانستند که او تلاشش را کرد و..این فقط یک محاکمه‌ی نمایشی بود. بلغارها باید به یک صورتی به آلمانی‌ها و مردم نشان می‌دادند که یهودی‌ها مجرمان اقتصای و خلاف‌کار هستند و برخلاف تمام قوانین ضد آنها، هنوز هم مخفیانه مرتکب جرم می شوند.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.