تاریخ شفاهی

ولادکا (فاگل) پلتل مید از فعالیت‌های فرهنگی مخفی در گتوی ورشو می‌گوید

ولادکا یکی از اعضای جنبش جوانان "زوکونفت" متعلق به حزب "بوند" (حزب سوسیالیست یهودی) بود. او به عنوان یکی از اعضای "سازمان یهودیان مبارز" در تشکیلات مخفی محله یهودی نشین ورشو فعالیت داشت. در دسامبر 1942، برای تهیه اسلحه و همچنین پیدا کردن مخفیگاه هایی برای کودکان و بزرگسالان، قاچاقی به قسمت آریایی و لهستانی نشین ورشو رفت. او پیک فعال تشکیلات مخفی و همچنین یهودیان ساکن در اردوگاه ها، جنگل ها و دیگر محله های یهودی نشین شد.

نسخه كامل

در آن زمان در گتو- قبل از اینکه تبعید بشوم- به یک گروه فرهنگی یهودی تعلق داشتم و ما با حضور امانوئل رینگل بلوم تاریخ نگار و استاد ویروفسکی جلسات سخنرانی داشتیم و رویدادهای فرهنگی برگزار می کردیم. به خاطر دارم که آنها بعد از ساعت منع رفت و آمد، من را فرستادند تا برای گروهی از یهودیان سخنرانی کنند. من در باره آی.ال. پرتس [نویسنده لهستانی یهودی] و قصه کوتاه او با عنوان "بونتشه مطیع یا ساکت" صحبت کردم و به خاطر دارم که پس از ساعت منع رفت و آمد، به خانه ای رفتم. مجبور بودم قبل از این ساعت به آنجا بروم و شب را آنجا بگذرانم. اتاق بزرگی بود و حدود 40 یا 50 نفر ... ساکنان آن ساختمان آنجا بودند. آنها من را راه دادند و از دو کودک خواستند که بیرون مراقب باشند تا در صورت آمدن آلمانی ها، فرصت کافی برای متفرق شدن داشته باشیم. من با مردم راجع به پرتس حرف می زدم. دختری جوان بودم و به خاطر دارم که مردم حرف هایم را به دقت دنبال می کردند و در آن زمان قحطی و حصبه و گرسنگی و وحشتِ دائم در گتوها بیداد می کرد. با این همه، در همان زمان این سخنرانی ها در بسیاری از مکان ها...بسیاری از خانه ها برگزار می شد و جوانان در آن شرکت می کردند و سؤال های خود را مطرح می کردند. سؤال های آنها را به یاد نمی آورم اما حال و هوای این جلسات و شکوه آن، و همچنین بودن با مردم و صحبت در باره این نویسنده و شخصیت "بونتشه مطیع یا ساکت" را به خوبی به یاد می آورم. آن روز هنوز هم در خاطره ام باقی مانده است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.