جزئیات
عکس ها

فردریش هوفمان که تعدادی گزارش مرگ در دست دارد در باره قتل 324 کشیش کاتولیک شهادت می دهد

فردریش هوفمان که تعدادی گزارش مرگ در دست دارد در باره قتل 324 کشیش کاتولیک شهادت می دهد که طی آزمایش های پزشکی نازی ها در اردوگاه کار اجباری داخائو به مالاریا مبتلا شدند. داخائو، آلمان، 22 نوامبر 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Friedrich Hoffman, holding a stack of death records, testifies about the murder of 324 Catholic priests who were exposed to malaria ... [LCID: 81911]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.