جزئیات
عکس ها

زنی لاغر و نحیف بازوبند "ستاره داوود" که برای یهودیان الزامی بوده را به فروش می رساند.

زنی لاغر و نحیف بازوبند "ستاره داوود" که برای یهودیان الزامی بوده را به فروش می رساند. در پسزمینه، پوسترهای کنسرت دیده می شوند که تقریباً تمام آنها از بین رفته اند. محله یهودی نشین ورشو، لهستان، 19 سپتامبر 1941.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Guenther Schwarberg

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

An emaciated woman sells the compulsory Star of David armbands for Jews. [LCID: 32298]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.