جزئیات
عکس ها

تصویری از یک فيلم استریپ متعلق به نازی ها با مضمون یهودستیزی.

تصویری از یک فيلم استریپ متعلق به نازی ها با مضمون یهودستیزی. ترجمه زیرنویس این فیلم از آلماني چنین است: "در قرون وسطی، يهوديان به عنوان نژادی بيگانه از حقوق مدنی برخوردار نبودند. آنها مجبور بودند در یک منطقه تحت نظارت در شهر، یعنی محله يهودی نشين، سکونت کنند." مكان و زمان نامشخص است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

An antisemitic illustration from a Nazi film strip. [LCID: film04]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.