جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی آلمانی در بندر شانگهای از کشتی پیاده می شوند. این بندر یکی از معدود مکان هایی بود که مسافران برای ورود به آن نیازی به ویزا نداشتند.

پناهندگان یهودی آلمانی در بندر شانگهای از کشتی پیاده می شوند. این بندر یکی از معدود مکان هایی بود که مسافران برای ورود به آن نیازی به ویزا نداشتند. شانگهای، چین، 1940.


  • Leo Baeck Institute
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Share This

German Jewish refugees disembark in the port of Shanghai, one of the few places without visa requirements. [LCID: 00935]