جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی آلمانی در بندر شانگهای از کشتی پیاده می شوند. این بندر یکی از معدود مکان هایی بود که مسافران برای ورود به آن نیازی به ویزا نداشتند.

پناهندگان یهودی آلمانی در بندر شانگهای از کشتی پیاده می شوند. این بندر یکی از معدود مکان هایی بود که مسافران برای ورود به آن نیازی به ویزا نداشتند. شانگهای، چین، 1940.


  • Leo Baeck Institute
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German Jewish refugees disembark in the port of Shanghai, one of the few places without visa requirements. [LCID: 00935]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.