جزئیات
عکس ها

برت و آن بوخف - که 37 یهودی را در داروخانه خود در هایزن، حومه آمستردام، مخفی کردند- به همراه فرزندان خود در این عکس هستند.

برت و آن بوخف - که 37 یهودی را در داروخانه خود در هویزن، حومه آمستردام، مخفی کردند - به همراه فرزندان خود در این عکس هستند. این دو نفر در زمره "پارسایان در میان ملل" قرار گرفتند. هلند، 1944 یا 1945.


برچسب‌ها


  • Gay Block and Malka Drucker

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Bert and Anne Bochove, who hid 37 Jews in their pharmacy in Huizen, an Amsterdam suburb, pose here with their children. [LCID: 89798]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.