جزئیات
عکس ها

کارل گوردلر، شهردار سابق لایپزیک و یکی از رهبران توطئه سوءقصد به جان هیتلر در ژوئیه 1944، در "دادگاه خلق" در برلين محاكمه می شود

کارل گوردلر، شهردار سابق لایپزیک و یکی از رهبران توطئه سوءقصد به جان هیتلر در ژوئیه 1944، در "دادگاه خلق" در برلين محاكمه می شود. او در 2 فوریه 1945 محکوم و در زندان پلوتسنسی اعدام شد. برلین، آلمان، 1944.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Carl Goerdeler, former mayor of Leipzig and a leader of the July 1944 conspiracy to kill Hitler, stands trial before the People's ... [LCID: 19911]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.