جزئیات
عکس ها

یک فروشنده کودک در بین کسانی که در حال فروش اجناس گوناگون در بازار گتوی لودز هستند.

یک فروشنده کودک در بین کسانی که در حال فروش اجناس گوناگون در بازار گتوی لودز هستند. لودز، لهستان، حدود سال 1941.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A child vendor among those selling miscellaneous wares at the market in the Lodz ghetto. [LCID: 51128]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.