جزئیات
عکس ها

در محله یهودی نشین ورشو، کودکان یهودی با کاسه های سوپ.

در محله یهودی نشین ورشو، کودکان یهودی با کاسه های سوپ. ورشو، لهستان، حدود 1940.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

اشتراک

In the Warsaw ghetto, Jewish children with bowls of soup. [LCID: 51733]