جزئیات
عکس ها

یهودیان مشغول ساختن دیوار در اطراف گتوی ورشو هستند.

یهودیان مشغول ساختن دیوار در اطراف گتوی ورشو هستند. آلمانی ها خبر احداث گتو را در اکتبر 1940 اعلام کردند و در اواسط نوامبر 1940، این گتو را از بقیه شهر ورشو جدا ساختند.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jews work on the construction of a wall around the Warsaw ghetto area. [LCID: 80754]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.