جزئیات
عکس ها

تبعید کودکان یهودی از محله یهودی نشین لودز در لهستان، طی عملیات "Gehsperre" در سپتامبر 1942.

تبعید کودکان یهودی از محله یهودی نشین لودز در لهستان، طی عملیات "Gehsperre" در سپتامبر 1942.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Jacob Igra
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Deportation of Jewish children from the Lodz ghetto, Poland, during the "Gehsperre" Aktion, September 1942. [LCID: 50365]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.