جزئیات
عکس ها

تبعید یهودیان به ریگا، لتونی.

تبعید یهودیان به ریگا، لتونی. بیلفلت، آلمان، 13 دسامبر 1941.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Deportation of Jews to Riga, Latvia. Bielefeld, Germany, December 13, 1941. [LCID: 5122]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.